Saturday, 3 December 2011

RPH PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

Mata Pelajaran : Pendidikan Agama Islam
Tajuk : Cara Berwuduk
Masa : 60 Minit
Standard Pembelajaran : 2.3 Solat
                                      2.3.1 Melakukan amalan-amalan sebelum solat (berwuduk ,azan dan iqamat)
                                      2.3.1.1 Amalan sebelum solat.

Objektif :Pada akhir P&P murid dapat :1 Mengambil wuduk dengan menggunakan air dengan bimbingan guru.     2. Menyusun 4 daripada 7 langkah mengambil wuduk mengikut urutan dengan betul.

Aktiviti:
 • Murid ditunjukkan lagu mengambil wuduk dari Youtube.

 • Murid ditanya soalan-soalan "Pernahkah kamu melihat orang mengambil wuduk ?".Murid memberi jawapan masing-masing.

       Cara Berwuduk
Menerangkan langkah-langkah untuk mengambil wuduk.
( Membantu Murid Mengingat Kembali Kemahiran Sedia Ada )
 • Murid dibimbing membaca doa wuduk yang telah dipelajari pada pengajaran lepas.
( Memperkenalkan pelajaran hari ini kepada murid )
1. Murid ditayang video dari you tube cara berwuduk kepada murid.


    Murid ditanya soalan-soalan berikut:
 • "Pernahkah kamu melihat orang mengambil wuduk?"
 • "Kebiasaannya siapakah yang mengambil wuduk?"
 • " Bilakah kita akan mengambil wuduk?"
( Mempersembahkan Maklumat Baru Kepada Murid )
 • Murid ditayangkan slaid cara mengambil wuduk dengan betul mengikut urutan sambil menerangkan tingkah laku yang terlibat .
 • Murid diajar membaca niat mengambil wuduk.

            1. Cara Berwuduk- Membasuh Tapak Tangan.
         Menunjukkan cara-cara menyucikan tapak tangan.             2. Cara Berwuduk - Berkumur
         Menunjukkan cara-cara berkumur membasuh mulut
             3. Cara Berwuduk -Mencuci Hidung             4. Cara Berwuduk - Muka
         Menunjukkan cara meratakan air ke muka dengan betul.


             5. Cara Berwuduk - Membasuh Tangan
         Menunjukkan meratakan air pada tangan hingga ke siku.             6.Cara Berwuduk - Membasuh Kepala
         Menunjukkan cara berwuduk menyapukan air sedikit ke kepala.               Cara Berwuduk- Telinga
         Menunjukkan cara meratakan air pada telinga.

     Cara Berwuduk -Membasuh Kaki
          Menunjukkan cara membasuh kaki  dengan betul.

   •  Seorang murid diminta untuk berwuduk sebenar.
   •   Murid lain memberi perhatian dan melihat tingkah laku model lakukan.
   •   Murid diminta teliti dalam meratakan air wuduk tersebut ke tempat-tempat tersembunyi seperti di
   •   celah-celah jari,telinga dan jari kaki.
   •    Apabila selesai,guru memberi peneguhan kepada murid tersebut kerana berjaya mengambil wuduk
   •    dengan sempurna.
   • Murid dipanggil seorang demi seorang untuk mengambil wuduk.Sambil diperhatikan ,guru akan menegur kesalahan tersebut supaya mengikut langkah-langkah yang betul.Diulangi kepada semua murid.
   • Guru merumuskan pengajaran pada hari ini.Murid disuruh menceritakan urutan mengambil wuduk dengan betul.Murid ditegaskan oleh guru supaya sentiasa berkeadaan dalam berwuduk dan dapat menunaikan solat dengan sempurna .Murid menyanyi lagu dalam bentuk animasi dari youtube berwuduk.    Elemen Merentas Kurikulum:Nilai Murni,Bahasa dan Kreativiti dan Inovasi.
    Bahan Bantu Belajar: Komputer riba,OHP. dan air.
    Penilaian P&P : Murid dibimbing langkah demi langkah semasa mengambil wuduk,
                               Murid diuji mematuhi arahan dengan menggunakan borang senarai semak dan pemerhatian
                               guru.

    Refleksi : Pada keseluruhan P&P sangat baik  dan berjalan dengan lancar. 6 daripada 7 orang murid dapat mengambil wuduk dan 1 orang lagi masih belum dapat mengambil wuduk dan perlu diberi bimbingan secara individu secara berterusan.Pada permulaan P&P murid menunjukkan minat belajar apabila ditayangkan video animasi ikan.Murid dapat memberi jawapan apabila disoal oleh guru.Semasa guru menerangkan langkah-langkah murid memberi perhatian.Walaupun terdapat 2 orang yang kurang memberi perhatian tapi telah ditegur olah guru.Semasa membaca doa murid membaca dengan baik.Sewaktu gambar ditayang murid senyap dan memberi perhatian.Soalan guru dijawab dan suasana kelas aktif.Penyampaian  isi pelajaran ,murid berebut-rebut hendak menjadi model untuk melakukan praktikal, Ganjaran tepukan dan pujian diberi kepada wakil murid dan semua murid kerana memberi kerjasama.Semua murid berminat apabila disuruh melakukan aktiviti mengambil wuduk secara praktikal. Penutup, Rumusan berjaya dilakukan oleh guru,dan murid dapat menceritakan urutan berwuduk.Bahan bantu belajar,baik,berkesan dan mantap.penilaian, 6 daripada 7 orang murid dapat membuat lembaran kerja,1 orang diberi bimbingan berterusan.Murid dinilai dengan senarai semak dan pemerhatian guru.Masa P&P ,pada keseluruhan baik.Kawalan kelas baik,Pengurusan bilik darjah diurus dengan baik,terdapat sudut abm,bilik ceria,kondusif,dan bersih.Penampilan guru dan pelajar sangat baik.Tiada masalah disiplin berlaku dan kelemahan yang besar terjadi semasa P&P dijalankan.Sekian.

    1 comment:

    1. salam. mohon share ya. terima kasih atas perkongsian ilmu ini

     ReplyDelete